Prima pagină

PROIECTUL PRO MATE 2011-2012

Proiectul Mate e necesar pentru a schimba mentalitatea elevilor şi a părinţilor cu privire la dificultatea învăţării matematicii, pentru a promova o atitudine pozitivă în ceea ce priveşte învăţarea matematicii, pentru a asigura o tranziţie mai lină pentru elevi în trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial, pentru a contribui la atingerea potenţialului matematic al elevilor.

Obiectivul general: promovarea unei atitudini pozitive faţă de învăţarea matematicii, crearea condiţiilor optime pentru atingerea potenţialului matematic al elevilor implicaţi.

Obiective specifice:

– familiarizarea treptată a elevilor cu cerinţele activităţii matematice într-o manieră specifică vârstei lor prin activitatea Genius Logicus;

– sporirea gradului de independenţă a elevilor în rezolvarea problemelor – prin Mate-helpline;

– abilitarea parinţilor cu tehnici şi metode specifice pentru ca aceştia să îşi poată sprijini copiii – prin Matematică – o afacere de familie;

– interdisciplinaritatea matematicii şi educatia antreprenorială – prin Art Mate şi Mate-Junior Achivements;

– valorificarea potenţialului matematic prin competiţiile de profil – prin Provocarea Mate.

 • Genius Logicus: rezolvare de probleme logice şi probleme de matematică distractivă.

În fiecare zi de vineri, profesorul de matematică discută problema săptămânii, alta pentru fiecare clasă cu echipa de proiect (învăţătoarele şi elevii de la pedagogic). Până luni, fiecare dintre aceştia realizează o prezentare cât mai atractivă pentru elevi şi o afişează în fiecare clasă din proiect. Elevii au la dispoziţie de luni până vineri să redacteze soluţia problemei, pe care trebuie sa o aduca în plic închis şi să o depună în cutia de poştă Mate din clasă. În săptămâna următoare se afişează soluţia şi rezolvitorii. O dată pe semestru se organizează un festival de matematică distractivă şi logică în care se prezintă cele mai frumoase probleme şi soluţii. Problemele şi soluţiile se postează şi pe site-ul proiectului şi într-o revistă/carte.

 • Art-Mate: activitate practică, interdisciplinară

În unele ore de abilităţi practice, desen, educaţie tehnologică se vor realiza materiale, machete, contrucţii, planşe cu tema matematica – exemplu solidele platonice, fractali, teselania, simetrii, figuri geometrice, flexagoane. Elevii vor participa cu lucrări la concursurile transdisciplinare – Matematica de vis; Mathmoiselle, îşi vor realiza materialele pentru festivalul de logică. Imagini şi/sau filme cu obiectele realizate şi modul de realizare a lor vor fi postate şi pe site-ul proiectului.

 • Matematica – o afacere de familie: ateliere de lucru cu părinţii

Părinţii elevilor de la clasele din proiect grupate astfel: clasele I-III, clasa a IV-a, clasele V-VII, clasa a VIII-a vor beneficia de câte un atelier de lucru pe următoarele teme: Metode de antrenare a atenţiei, memoriei, concentrării-prof. Consilier; cum îmi pot sprijini copilul – prof. Psiholog; utilizarea unor site-uri în învăţarea matematicii-prof. Matematică. Materialele prezentate, imagini din timpul prezentărilor vor fi postate şi pe site-ul proiectului

 • Mate help-line: consultaţii matematică

Până în ziua de joi a fiecărei săptămâni, elevii claselor V-VIII din proiect vor solicita în scris consultaţii la matematică, precizând tema unde au neclarităţi; în fiecare zi de luni între orele 11-13. Urmărim în timp realizarea unui grup de elevi cu potenţial matematic, coordonaţi de profesor, care să răspundă zilnic pe internet solicitărilor de ajutor în realizarea temei la matematică, şi să posteze un set de probleme rezolvate model pentru tema curentă.

 • Mate& Junior Achivements: interdisciplinar-educaţie antreprenorială

În cadrul opţionalului de Matematică distractivă de la clasa a VI-a A vom avea 6 şedinţe din Sensul banilor şi Comerţul internaţional. În cadrul săptămânii “Şcoala altfel” cu elevii clasei a VII-a A vom avea 6 şedinţe în cadrul programului Economia internaţională.

 • Provocarea Mate: pregatirea pentru concursuri şi participarea la concursuri de specialitate

Parcurgerea unor teme complementare de matematică, pregătirea specifică tipului de concurs la care participă: viteze de reacţie, răspuns rapid, abilităţi ICT pentru World MathsDay şi EuropeanMathsChallenge-EMC, utilizarea limbilor străine pentru EMC si MSFJ, probleme de logică pentru GeniusLogicus, Iorgu Radu, Creaţie şi perspicacitate, Misterele Matematicii, +-Poezie, alegerea variantelor pentru: Cangurul, Comper, LuminaMath, matematica clasică pentru Olimpiada, Radu Miron, Stroe Belloescu.

 • GeniusLogicus aduce ca element de noutate problema săptămânii, valoarea adaugată fiind dezvoltarea gândirii logice şi out of box;
 • Art-Mate aduce ca element de noutate realizarea unor elemente estetice şi decorative folosind elemente de geometrie, valoarea adăugată este dezvoltarea simţului pentru frumos, dar şi de abilitate practică şi de mândrie a lucrului bine făcut şi corect executat;
 • Matematica – o afacere de familie aduce ca element de noutate atelierele de lucru în care părinţii învaţă cum să îşi sprijine copiii acasă,valoarea adăugată fiind educaţia adulţilor;
 • Mate-HelpLine aduce ca element de noutate sprijinul matematic focalizat, punctual, identificat personal şi solicitat voluntar, valoarea adăugată fiind responsabilizarea elevilor şi formarea abilităţilor de autoevaluare;
 • Mate-Junior Achivements aduce ca elemet de noutate aplicarea matematicii în activităţi practice, cotidiene, valoarea adăugată fiind educaţia antreprenorială;
 • Provocarea Mate aduce ca element de noutate posibilitatea participării la competiţii de matematică şi logică potrivite unor stiluri de învăţare şi gândire diferite, cu caracter interdisciplinar, valoarea adăugată fiind accesul unei mai mari varietăţi de elevi la activitatea de performanţă;
 • Rezultate cantitative: creşterea numărului de elevi care să obţină rezultate bune la examenele/concursurile de matematică, scăderea numărului de elevi care să nu îndeplinească standardele minime, creşterea numărului de părinţi care să îşi poată sprijini copiii în înţelegerea matematicii;
 • Rezultate calitative: formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor matematice ale elevilor, creşterea încrederii în puterile proprii şi formarea unei independenţe în rezolvarea problemelor, diminuarea sentimentului de teamă privind învăţarea matematicii, formarea tenacităţii şi perseverenţei în rezolvarea situaţiilor problemă, formarea unei gândiri raţionale, critice, cultivarea dragostei pentru matematică şi învăţare;
 • Impactul asupra elevilor: formarea şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor matematice; creşterea interesului pentru matematică, îmbunătăţirea rezultatelor la examenele/concursurile de specialitate;
 • Impactul asupra cadrelor didactice: consolidarea abilităţilor de lucru în echipă, iniţierea şi dezvoltarea unor strategii de predare personalizată, centrată pe elev;
 • Impactul asupra şcolii: îmbunătăţirea rezultatelor şcolii la examenle şi concursurile de specialitate, îmbunătăţirea atitudinii elevilor faţă de învăţare în general şi faţă de învăţarea matematicii în special, sporirea numărului de elevi ca urmare a implicării în acest proiect, dezvoltarea ofertei curriculare;
 • Impactul asupra comunităţii educative lărgite: accesul la exemple de bună practică privind proiectele extracuriculare de matematică, accesul la strategii de lucru specifice, la modele de materiale auxiliare folosite, pentru liceul pegagogic îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a activităţilor de practică pedagogică;
 • Impactul asupra comunităţii locale: în primul rând asupra familiilor elevilor prin diminuarea sentimentului de teamă/frustare privind învăţarea matematicii, introducerea jocurilor logice ca mod de petrecere în comun a timpului în familie.

Clasele pilot: IC; IIA; IIIA; IVA; VB; VIA; VIIA; VIIID & 16 elevi de la clasa de învăţători & 5 elevi de la clasa de arte.

 Echipa de proiect:

– Coordonator : Daniela Tamaş-coordonează proiectul şi, în mod special, coordonează elevii claselor de gimnaziu pentru realizarea activităţilor „Mate Help-line”; ,,Provocarea Mate”; ,,Mate&Junior Achivements”;

Membri şi responsabilităţi:

– Prof. Anda Ştefănică- organizarea atelierelor de lucru cu părinţii în cadrul activităţilor „Matematica –o afacere de familie”;

– Prof. Daniela Stan- organizarea atelierelor de lucru cu părinţii în cadrul activităţilor „Matematica –o afacere de familie”;

– Prof. Mirela Galan- organizarea atelierelor de lucru cu părinţii în cadrul activităţilor „Matematica –o afacere de familie”;

– Prof. Cristina Tudose-coordonează elevii de gimnaziu pentru realizarea activităţii „Art Mate”;

– Prof. Daniela Marinescu – coordonează elevii de la Liceul Pedagogic –pentru realizarea activităţii „Genius Logicus”;

– Înv. Mihaela Badragan – coordonează elevii clasei sale pentru realizarea activităţilor „Genius Logicus”; „Art Mate” şi „Provocarea Mate”;

– Înv. Anişoara Mihai – coordonează elevii clasei sale pentru realizarea activităţilor „Genius Logicus”; „Art Mate” şi „Provocarea Mate”;

– Înv. Angela Turcu- coordonează elevii clasei sale pentru realizarea activităţilor „Genius Logicus”; „Art Mate” şi „Provocarea Mate”;

– Înv. Nicoleta Petrea- coordonează elevii clasei sale pentru realizarea activităţilor „Genius Logicus”; „Art Mate” şi „Provocarea Mate”;

– Înv. Daniela Anea – coordonează popularizarea şi diseminarea proiectului pe blog-ul şcolii.

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: