Pentru realizarea miniproiectelor individuale ,,Să învăţăm despre plantele din jurul nostru’’, fiecare elev a avut grijă, în sala de clasă, de o plantă ornamentală pe tot parcursul semestrului I.

Aceste proiecte au fost realizate sub îndrumarea d-nei profesor Nicoleta Gîndu.

Totodată, elevii au avut posibiliatea să observe în mod direct, nemijlocit, caracteristicile structurale ale organismului vegetal, să interpreteze interrelaţia dintre factorii de mediu şi creşterea plantei îngrijite, să fie mai responsabili faţă de natură.

La sfârşitul săptămânii trecute, fiecare elev a prezentat rezultatele miniproiectului în faţa clasei, devenită astfel un colţ viu de natură.

Această prezentare necesită JavaScript.

Reclame